Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami


Jak wkładać w nieruchomości – to lektura obowiązkowa na rzecz początkujących i z większym natężeniem doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą pośród innymi tegobr w jaki.

Nadzór nad procesem


Publikacja pdf jest przeznaczona na rzecz właścicieli nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, urzędów, inwestorów, firm budowlanych, deweloperów, a zarówno dla prawników zainteresowanych tą problematyką. Pozycja bibliograficzna zawiera kompleksowe wyrażenie omowne zadań powiązanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych także wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom prawnym i technicznym użytkowania obiektów istniejących dodatkowo obowiązkom ciążącym z mocy prawa na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych, głównie tym czynnościom, których niewykonanie może powodować sankcje organów dozoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, państwowej służby zabytków. W opracowaniu omówiono takie materie w jaki sposób - obowiązki inwestora przy zgłoszeniu budowy i wnioskowaniu o pozwolenie na budowę,- stosowanie artykułów techniczno-budowlanych, zasad i norm przy realizacji zamierzeń budowlanych,- wstąpienie na teren sąsiedni w toku budowy,- tryby i warunki zlecania robót budowlanych,- warunki odbiorów robót również rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,- warunki użytkowania budynków, w tym budynków mieszkalnych,- reguły i warunki kontroli okresowych obiektu i jego elementów,- reguły dokonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i innych zamierzeń inwestycyjnych,- warunki postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynków i lokali.

Czym się zajmujemy


Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Budowa domu

W artykule omówiono prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesje ...

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji

Praca przeznaczona dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pra...

Cywilne wzory umów

Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomo�...

Nadzór nad procesem

Publikacja pdf jest przeznaczona na rzecz właścicieli nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, urzędów, inwestorów, firm budowlanych, deweloperów, a zarówno dla prawników zainteresowanych tą problematyką. Pozycja bibliograficzna zawiera kompleksowe wyrażenie omowne zadań powiązanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych także wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom prawnym i technicznym użytkowania obiektów istniejących dodatkowo obowiązkom ciążącym z mocy prawa na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych, głównie tym czynnościom, których niewykonanie może powodować sankcje organów dozoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, państwowej służby zabytków. W opracowaniu omówiono takie materie w jaki sposób - obowiązki inwestora przy zgłoszeniu budowy i wnioskowaniu o pozwolenie na budowę,- stosowanie artykułów techniczno-budowlanych, zasad i norm przy realizacji zamierzeń budowlanych,- wstąpienie na teren sąsiedni w toku budowy,- tryby i warunki zlecania robót budowlanych,- warunki odbiorów robót również rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,- warunki użytkowania budynków, w tym budynków mieszkalnych,- reguły i warunki kontroli okresowych obiektu i jego elementów,- reguły dokonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i innych zamierzeń inwestycyjnych,- warunki postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynków i lokali.

Najnowsze artykuły


Bądźmy w kontakcie


Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!

8225-068-4533