Archiwum w spółdzielni


ustawa o narodowym zasobie archiwalnym

ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Archiwum w spółdzielni
Komentarze: 0