BHP


BHP i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń

BHP i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno – sanitarnych) Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia znajomości z tej dziedziny dodatkowo przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej.

Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: BHP
Komentarze: 0


Zadania służby BHP Wprowadzenie nowego pracownika

Zadania służby BHP. Wprowadzenie nowego pracownika na budowę. Szkolenie okresowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Celem artykułu na moim blogu jest uzupełnienie znajomości i umiejętności szczególnie z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy także ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: BHP
Komentarze: 0


Bhp w oświacie i placówkach oświatowych

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole wanda bukała pdf i kolejna ważna zadanie opisana w książce to reguły prowadzenia szkoleń bezpieczeństwo i higiena pracy w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z obszaru udzielania pierwszej pomocy. Dla podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy.

Dodany: 2020-02-15 | Kategoria: BHP
Komentarze: 1