Opis procesu inwestycyjnego W poradniku Inwestycje budowlane


Opis procesu inwestycyjnego. W poradniku Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane m.in.- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono wnikliwie problematykę procesu inwestycyjnego. Lektura w sposób kompleksowy i wyczerpujący naświetla zagadnienia i problemy, jakie stają także przed inwestorami, jakim sposobem i wykonawcami rozpoczynającymi proces budowlany. W publikacji internetowej pozostały podobnie uwzględnione przemiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym także Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy państwowego nadzoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w poprzednio wziąć pod uwagę niniejszy stan nieruchomości, aliści także zaczerpnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W artykule omówiono m.in.:- obszar informacji o nieruchomości wypadkowy z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin oraz skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- działanie na status nieruchomości decyzji administracyjnych, takich jakże werdykt o wymogach zabudowy, werdykt o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, : odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,- prawo do czynności związanych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej także w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, kodeksów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zagadnienia związane z użytkowaniem wieczystym, w tym między innymi piruet nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- prawa warunki techniczne dojazd do budynku obciążające nieruchomość, między innymi najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- normy sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zadań towarzyszą praktyczne przykłady także orzecznictwo sądowe. Artykuł przeznaczona na rzecz posiadaczy nieruchomości, a zarówno osób planujących ich zakup – zarówno osób fizycznych, jakim sposobem i przedsiębiorców.

Tagi dla artykułu

Decyzja o opróżnieniu budynku, Opis procesu inwestycyjnego, Proces budowlany ustalanie warunków zabudowy, warunki techniczne dojazd do budynku, Zmiany w procesie budowlanym

Komentarze: 3


noavatar.png
co spółka jawna składa do krs 2019-12-30

Sprawdzałem wiele swoich postów i muszę powiedzieć całkiem fajne rzeczy. Zobaczysz zakładkę swojej witryny.

noavatar.png
Męcimir Beniminie 2020-05-01

Dziękuję bardzo za zapewnienie osobom wyjątkową okazję do czytania artykułów i wpisów z blogów z tej witryny. Zwykle jest to tak świetne, że nie ma się świetnie, bo osobiście i moim pracownikom biurowym przeszukuję twój blog przynajmniej trzy razy, by zbadać najnowsze rzeczy, które masz. I na pewno zawsze jestem zawsze szczęśliwy w odniesieniu do pomysłów, które serwujesz. Niektóre z najlepszych pomysłów na tej stronie są z pewnością najbardziej korzystne

noavatar.png
dr Jarosław Mika szkolenia z cen transferowych 2020-05-13

Wspomniałeś o bardzo interesujących szczegółach! ps ładne strony. "Świat umiera na pożarcie, a nie dobrego nauczania, ale dobrego słuchu". przez George Dana Boardman.