Dokumentacja pracownicza


Prowadzenie na bieżąco akt osobowych i

Prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 0


Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 2


W dokumentacja pracownicza nowe zasady i dniu

W dokumentacja pracownicza nowe zasady i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej,.

Dodany: 2019-11-01 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 3


W dokumentacja pracownicza związana ze

W dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób.

Dodany: 2019-11-01 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 5