W dokumentacja pracownicza nowe zasady i dniu


W dokumentacja pracownicza nowe zasady i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie pokaźny reduta papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy tak istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu dokładnie przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych dodatkowo kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne przemiany w dokumentacja pracownicza w wersji elektronicznej jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym również w systemach klasy EZD. Poruszone będą także materie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje prawne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - to znaczy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f - lub potrzebny jest nowy system teleinformatyczny innymi słowy wystarczy moduł w systemach klasy EZD? g - zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom także osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w dokumentacja pracownicza związana z przyjęciem do pracy świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - który jest działanie nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Tagi dla artykułu

dokumentacja pracownicza bhp, dokumentacja pracownicza chomikuj, dokumentacja pracownicza część d, dokumentacja pracownicza w wersji elektronicznej

Komentarze: 3


noavatar.png
kogo dotyczą ceny transferowe 2019-12-12

whoah ten blog jest świetny i naprawdę lubię studiować artykuły. Trzymaj dobre obrazy! Zdajesz sobie sprawę, że wiele osób chce polować na te informacje, możesz im bardzo pomóc.

noavatar.png
ceny transferowe jakie dokumenty 2019-12-15

Jako Newbie, jestem na stałe szukając artykułów, które mogą mi pomóc. Dziękuję Ci

noavatar.png
czy spółka jawna ma osobowość prawną 2019-12-22

Musiałem sporządzić dla ciebie jedną drobną uwagę, aby ponownie podziękować za niewiarygodne rzeczy, o których mówiłeś w tym artykule. Jest to tak szokujące, otwarte z ludźmi, które lubisz dostarczyć bez zastrzeżeń, że większość z nas mogłaby reklamować się jako książkę elektroniczną, aby zarobić trochę na pieniądze, zwłaszcza teraz, gdy próbowałeś tego, jeśli zdecydujesz. Poza tym rada była wspaniałym sposobem na zrozumienie, że większość ludzi ma podobne marzenie, jak mój własny osobisty, aby dowiedzieć się o tym więcej. Jestem pewien, że wielu innych ciekawszych przedsięwzięć czeka wielu osób, które przeglądnęły Twoją witrynę.