Inne


Umowa czy umowa deweloperska jest konieczna

Umowa - czy umowa deweloperska jest konieczna do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, niemniej jednak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami,.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z obszaru prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne

Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone mając na uwadze na RODO i jak z nimi postępować? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Pracownik w koronawirus Legalizacja

Pracownik w koronawirus Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemców w związku z koronawirusem Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest przedtem ongi zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, pomimo tego tak.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa jednostek

wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Ewidencja kosztów operacyjnych w oddziałach oświatowych

Ewidencja kosztów operacyjnych w oddziałach oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


wieloletnia prognoza finansowa a uchwała budżetowa to Zbilansowana

wieloletnia prognoza finansowa a uchwała budżetowa to Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia o po-wierzeniu wykonywania pracy wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych,.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus kiedy złożyć

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus kiedy złożyć wniosek i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?.

Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0