Kategorie: 215


Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela

Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela, zarządcy oznacza to użytkownika? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w których.

Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment
Komentarze: 0


Istota i pragnienie coachingowego

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości,.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching
Komentarze: 0


Zobacz prawo mieszkaniowe beck znaczenie

Zobacz prawo mieszkaniowe beck znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest nader duże ze względu na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych wykorzystywania z lokali i ich nabywania to istotne zagadnienia dla większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo mieszkaniowe
Komentarze: 0


Upadłość i postępowanie konsumenckie w jaki sposób upadłość

Upadłość i postępowanie konsumenckie w jaki sposób upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Umowa czy umowa deweloperska jest konieczna

Umowa - czy umowa deweloperska jest konieczna do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, niemniej jednak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami,.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z obszaru prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane warunki zniesienia obowiązku

Nowe prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne

Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone mając na uwadze na RODO i jak z nimi postępować? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji

Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0