Zatrudnienie pracownicze na podstawie stosunku pracy


Zatrudnienie pracownicze na podstawie stosunku pracy. listopada upłynie maksymalny zakres zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża skala z Polski delegowanych zostało ok tys. osób - czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym, przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych. Pracownicy mobilni: Delegowanie oznacza to translokacja cudzoziemca do Polski? Omówienie zmian w ustawie o cudzoziemcach od lutego br. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa- korzyści i warianty. Cudzoziemcy zza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT . Przeliczanie przychodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote. Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów. Metoda wyłączenie z progresją peryfraza przykładów. Metoda zaliczenia wyrażenie omowne przykładów. Ulga abolicyjna reguły jej stosowania. Podatkowe skutki oddelegowania pracownika dla pracodawcy. Opodatkowanie przychodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności zarazem na terenie kilku państw kodeks pracy art 41 komentarz członkowskich. Obowiązki dla nałożone na polskie podmioty delegujące do realizowania czynności za granicą. Delegowanie osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa rozkład przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność art 5 kodeksu pracy komentarz agenta zależnego). Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii przychodów osiąganych za granicą. opodatkowanie uczniów i studentów. opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. dochody marynarzy. inne dochody. Zasady zatrudniania cudzoziemców i delegowania cudzoziemców. Nowy typ zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich. Rejestr pracy cudzoziemców. Zezwolenie na pobyt czasowy - wysokie kwalifikacje zawodowe. Delegowanie zyskuje na znaczeniu.

Tagi dla artykułu

art 5 kodeksu pracy komentarz, kodeks pracy 1 stycznia 2019, kodeks pracy art 41 komentarz, kodeks pracy art 92, kodeks pracy badania okresowe dzień wolny

Komentarze: 3


noavatar.png
Katarzyna Dokukin napisała o regionalnych ośrodkach polityki społecznej 2020-05-01

Ładny post. Po prostu natknąłem się na Twój blog i chciałem powiedzieć, że naprawdę cieszyłem się przeglądaniem postów z bloga. W każdym razie będę subskrybować Twój kanał rss i mam nadzieję, że wkrótce napiszesz!

noavatar.png
Agnieszka Jezierska-Markocka wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie 2020-05-10

Znalazłem informacje, które już przeszukiwałem wszędzie i po prostu nie mogłem się natknąć. Co za idealny serwis internetowy.

noavatar.png
Jonatan Hasiewicz szkolenia z zakresu prawa administracyjnego 2020-05-12

Dziękuję bardzo za zapewnienie osobom wyjątkową okazję do czytania artykułów i wpisów z blogów z tej witryny. Zwykle jest to tak świetne, że nie ma się świetnie, bo osobiście i moim pracownikom biurowym przeszukuję twój blog przynajmniej trzy razy, by zbadać najnowsze rzeczy, które masz. I na pewno zawsze jestem zawsze szczęśliwy w odniesieniu do pomysłów, które serwujesz. Niektóre z najlepszych pomysłów na tej stronie są z pewnością najbardziej korzystne