Podatki


Rozliczenie podatku VAT w jednostce budżetowej Artykuł niezbędny

Rozliczenie podatku VAT w jednostce budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Upewnij się kiedy zwrot podatku bielsko wpis o podatkach

Upewnij się kiedy zwrot podatku bielsko - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego.

Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Tarcza antykryzysowa i jak płacić

Tarcza antykryzysowa i jak płacić zaliczki na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku.

Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Prowadzenie ksiąg rachunkowych Projekt zakładowego planu kont

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Projekt zakładowego planu kont zespół i na potrzeby zarządzania kosztami. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 1


Rozliczanie podatku od towarów i

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach niezwykle często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto.

Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Podział spółek Rola controllerów

Podział spółek. Rola controllerów w procesach optymalizacyjnych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 1


Prowadzenie ksiąg rachunkowych proporcja

Prowadzenie ksiąg rachunkowych proporcja sprawozdań w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – indeks księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących w jaki.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


Schematy podatkowe MDR 2020 krajowy na rzecz do skarbników

Schematy podatkowe MDR 2020 krajowy na rzecz do skarbników, głównych księgowych także innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są również jednostki samorządu terytorialnego.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0


VAT 2020 przepisy przejściowe w

VAT 2020 przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT peryfraza wprowadzonych także projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach również orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne na rzecz sektora publicznego.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 2


Wymogi controllingu Cykl dwóch artykułów prezentujących

Wymogi controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka mieści przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa załoga zarządzająca,.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0