Elektronizacja zamówień publicznych Postanowienia dotyczące


Elektronizacja zamówień publicznych Postanowienia dotyczące podwykonawstwa i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Mnogość modyfikacji dotyczy tak jak artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdefiniowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, wyznaczenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców czyli też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek albo częściowych płatności ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w Umowy o zamówienie publiczne komisjach przetargowych również osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy także kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program szkolenia ujmuje zagadnienia, które często stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie przysparzają wyjątkowo wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne również na szczególnych punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS albo kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i zazwyczaj popełnianych błędów pozwoli ustrzec się problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, otóż do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych także osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Tagi dla artykułu

ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego, ppk a zamówienia publiczne, przetargi a zamówienia publiczne, Umowy o zamówienie publiczne, zamówienia publiczne baza, zamówienia publiczne bez przetargu, zamówienia publiczne co trzeba wiedzieć, zamówienia publiczne do 30 tys, zamówienia publiczne doradca