Rachunkowość


3 plan kont organizacji pozarządowej; 4 normy

Zobacz do kiedy sprawozdanie merytoryczne fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg ogromnie ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


wspólnota mieszkaniowa a split payment i Budżet kosztów

wspólnota mieszkaniowa a split payment i Budżet kosztów budowy. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


wniosek o płatność Projekty unijne

wniosek o płatność Projekty unijne 2020 i i Role i zadania kierowników centrów kosztów centrów odpowiedzialności w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności,.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Art wyjaśni kto stosuje krajowe standardy

Art wyjaśni kto stosuje krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie roku

Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej znajomości w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 2


Wzorzec zarządzenia Grupowanie kosztów aktywności

Wzorzec zarządzenia. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny jest projektowaniu.

Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 1