Tarcza antykryzysowa 2020 prawo restrukturyzacyjne


Tarcza antykryzysowa 2020 prawo restrukturyzacyjne wikipedia i wzór wniosku o restrukturyzację kredytu. Deficyt czasu sprowadzający się do tego, że zwyczajowo wierzyciele są zniecierpliwieni i po mału rozpoczynają windykację swoich należności. Mogą to być wezwania prawo restrukturyzacyjne i naprawcze do zapłaty, a w skrajnych przypadkach prowadzone postępowania egzekucyjne. Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie prawo upadłościowe a prawo restrukturyzacyjne egzekucje są wstrzymane a nowe postępowania nie mogą być wszczynane. To oznacza, że firma zyskuje czas na podjęcie działań ratunkowych. Zazwyczaj zarządy/przedsiębiorcy mają wcześniej gotowe plan działań ratunkowych, jednakże są zajęci ciągłym “gaszeniem pożarów” i nie mają kiedy wdrażać działania ratunkowe. Postępowanie restrukturyzacyjne przychodzi tu z pomocą. W publikacji książkowej omówiono m.in.: - przyczyny i symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie, - typowe ścieżki restrukturyzacyjne dostępne w Polsce i możliwe sposoby ich zastosowania przez przedsiębiorstwa dłużnika innymi słowy wierzyciela, - obszary restrukturyzacji, - mechanizm tworzenia programu restrukturyzacji i sprawa sądowa jego wdrażania, - związki i pertraktacje z wierzycielami, - prawne i podatkowe uwarunkowania restrukturyzacji, - metody przygotowania dokumentacji wymaganej przy wdrażaniu działań połączonych z restrukturyzacją finansową, - indywidualne ugody z wierzycielami finansowymi, handlowymi dodatkowo ZUS i US, - prawo restrukturyzacyjne grupy wierzycieli współpracę przedsiębiorcy z bankiem w procesie restrukturyzacji, - argumenty, jakie można zastosować w negocjacjach z wierzycielami w rozlicznych działaniach restrukturyzacyjnych. Zawsze mówię przedsiębiorcom zainteresowanym restrukturyzacją, że nawet żeby upaść trzeba mieć pieniądze (sąd może oddalić wniosek o promulgacja upadłości z uwagi na nieistnienie środków na koszty postępowania), tym w wyższym stopniu potrzeba pieniędzy na restrukturyzację. Czasami wystarczy samo wstrzymanie egzekucji i spłaty zaległości finansowych na nieco miesięcy, żeby spółka odzyskała płynność finansową. Wtedy można powiedzieć, że samo wstrzymanie egzekucji jest przyczynkiem do pozyskania gotówki na bieżące funkcjonowanie. Zazwyczaj jednak potrzeba więcej.

Tagi dla artykułu

prawo restrukturyzacyjne grupy wierzycieli, prawo restrukturyzacyjne i naprawcze, prawo restrukturyzacyjne rodzaje, prawo restrukturyzacyjne skrót, prawo restrukturyzacyjne tekst, prawo restrukturyzacyjne test, prawo restrukturyzacyjne układ, prawo upadłościowe a prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja prawo restrukturyzacyjne