Środki trwałe


Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo liczba.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 0


Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż poprzez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 2


Majątek trwały 2020 i obrotowy dla pracowników działów odpowiedzialnych

Majątek trwały 2020 i obrotowy dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w oddziałach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie dodatkowo tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 4