co to jest gospodarka nieruchomościami


wywłaszczanie o gospodarce nieruchomościami Artykuł

wywłaszczanie o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www obejmuje planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania przez władze gminy właścicieli, jakich nieruchomości pozostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej czyli którym stworzono warunki do korzystania z wybudowanej.

Dodany: 2020-05-08 | Kategoria: Gospodarka nieruchomościami
Komentarze: 0