co znaczy normatywny czas pracy w koronawirus


Zobacz po jakim czasie pracy można iść na l4

Zobacz po jakim czasie pracy można iść na l4 - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką należy konstruować samodzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej czyli elektronicznej. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0


Rozliczenie podatku VAT w jednostce budżetowej Artykuł niezbędny

Rozliczenie podatku VAT w jednostce budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0