czym jest ochrona danych osobowych


Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane komentarz

Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO
Komentarze: 0