do jakiej kwoty zamówienia publiczne od 2021 roku


Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające

Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na wzgląd niewykonania innymi słowy nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne
Komentarze: 0