doświadczenie w obszarze compliance


Omówienie wybranych ryzyk compliance Prawidłowo wdrożone

Omówienie wybranych ryzyk compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie czyli zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jakim sposobem nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa.

Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems
Komentarze: 1