ile lat archiwizować dokumenty


Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0