jak zatrudnić cudzoziemca z kartą pobytu


Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia o po-wierzeniu wykonywania pracy wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych,.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0