karta praw podstawowych


Artykuł dziennik ustaw i praw obywatelskich

Artykuł dziennik ustaw i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach oraz dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a również prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego wierny zasadom sprawa sądowa sądowy, presumpcja niewinności i prawo do obrony, regułę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym także zasadę ne bis in idem procedatur; postanowień.

Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 4