kiedy obowiązuje regulamin pracy


Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 2