kształtowaniu ustroju rolnego isap


2a ust 3 ustawy o kształtowaniu

2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił onegdaj oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków Pracodawców.

Dodany: 2020-01-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2