kto stosuje krajowe standardy rachunkowości


Art wyjaśni kto stosuje krajowe standardy

Art wyjaśni kto stosuje krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0