nomenklatura scalona a pkwiu


Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty bazy sprzętowo-transportowej. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego.

Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Inne
Komentarze: 3