ochrona praw lokatorów ustawa


ustawa o ochronie praw lokatorów z 1994

ustawa o ochronie praw lokatorów z 1994 i Najem bez opcji komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu dodatkowo innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców.

Dodany: 2019-11-11 | Kategoria: Prawo mieszkaniowe
Komentarze: 2