orzeczenia kar sankcji wiązanej


Sejm po ogromnie burzliwej debacie uchwalił

Sejm po ogromnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej), podobno że: orzeczona, przecież nie wykonana.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 4