polityka rachunkowości kogo obowiązuje


Jednostki budżetowe Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie

Jednostki budżetowe. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest.

Dodany: 2019-12-11 | Kategoria: Inne
Komentarze: 4