Pomoc materialna dla uczniów prawo oświatowe


świadczenie pomocy materialnej dla

świadczenie pomocy materialnej dla uczniów - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną.

Dodany: 2020-02-17 | Kategoria: Pomoc społeczna
Komentarze: 5