PPK 2020 axa


PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego

PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako zrealizowanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK także zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK
Komentarze: 1