prawo finansowe jako gałąź prawa publicznego


cesja umowy leasingu bez odstępnego W obrocie gospodarczym

cesja umowy leasingu bez odstępnego. W obrocie gospodarczym przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje także tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a później zawiera z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorcy i zwolnienie.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1