prawo geodezyjne tekst jednolity


Nowe prawo budowlane warunki zniesienia obowiązku

Nowe prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0