Segmenty operacyjne


Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości. Nowy wzór sprawozdania finansowego dla fundacji. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne wewnątrz miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, zyskania innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2