sprawozdawczość finansowa funkcje


sprawozdawczość finansowa ustawa

sprawozdawczość finansowa ustawa i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego również przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Komentarze: 4